torsdag 12 maj 2016

Ibland blir man ledsen

http://www.pts.se/sv/Dokument/Remisser/2016/Remiss-pa-delprojekt-1-inom-Robust-fiberanlaggning
Jag har engarerat mig både intellektuellt och jobbmässigt för att hitta lösning för att få ut fiber till alla på landsbygden i Sverige de senaste 5 åren.

Nu hittar jag ett dokument som jag anser saknar betydelse för byggandet av fiber på landsbygden.

Frågan är vem detta är riktat till? Det kan ju inte vara tätortsbyggandet för det bedrivs helt kommersiellt idag och de om något vet hur man räknar kostnader och intäkter.

Det måste alltså vara inriktat på landsbygden.

Varför blir jag ledsen? Att ingen tagit notis av det jag och andra gjort för att få detta att funka kan jag leva med.

Jag blir ledsen av följande anledningar:

  • Detta kommer att fördyra byggandet utanför tätort (kanske med > 2 gånger)
  • Vi kommer antagligen inte ha råd att fibrera hela landsbygden
  • Dokumentet kommer inte ha någon inverkan utanför Sverige

Kolla denna sammanställning istället:

http://bredbandgotland.se/filarkiv/doc_download/153-.html

Om det nu finns kunskap om hur detta kan göras bättre och billigare så sprid den information för framtida projekt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar