onsdag 30 oktober 2013

Turingens första bildsamtal med HD kvalitet

http://Turingen.net
Johan Mattsson genomförde det första Skype samtalet med HD kvalitet ifrån Överturingen under en test av växelutrustningen idag. Jag sitter själv i Hudiksvall.

Detta är en revolution för Överturingen som helt plötsligt är lika nära världen som städerna (telekommunikationsmässigt). Ingen skillnad i detta avseende alltså.


onsdag 23 oktober 2013

Norrland glesbygdens räddare?

Vi har rätt mycket glesbygd i Sverige. Se
http://fiberopticislands.blogspot.se/2013/10/riktig-sverige-karta.html

Norrland har mest och jag påstod för ett par veckor sedan att vi kommer att se uppfinningar här som minskar det fysiska transportbehovet.

Kolla detta:
http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2013/10/Sjukstugan-30
Sjukstugan verkar ha ökat nyttan, tillgängligheten och minskat kostnaderna jämfört med de centraliserade lösningarna.

Skulle vara intressant att se 20 år fram i tiden och se om vi lärt oss av detta runt om i Sverige.

Verkar som om de boende utanför tätorter i Sverige skall titta norrut för att hitta lösningar medans tätorterna i sig verkar titta på de 3 största byarna i Sverige (Stockholm, Göteborg & Malmö) för att hitta saker som gör sina tätorter mer attraktiva.

Det klassiska centraliserings-decentraliserings dilemmat alltså. Centraliseringen anser jag hör hemma i industrisamhället vilket vi håller på att lämna (de senaste 30 åren).

tisdag 22 oktober 2013

Överturingen oktober 2013

Första infomötet var 2011-10-08. Kolla http://turingen.net/aktivitet.html
Nu är det inte långt kvar. Låt oss kolla in i tältet.

måndag 21 oktober 2013

Sagt om framtiden för 17 år sedan

http://www.itkommissionen.se/index-2.html

Hittade detta dokument som är en sammanställning av intervjuver gjorda 1996 under IT-kommissionens glansdagar.

SOU 1997:31 Kristallkulan - 13 röster om framtiden

Blev speciellt intresserad av Lars Ingelstams ord.

Ni kan läsa mer av vad han skrivit på senare tid på http://www.lars.ingelstam.se

fredag 18 oktober 2013

Bräcke jämförs med Sundbyberg

Läs denna artikel:
http://www.pavag.nu/8/nyheter/artiklar/2013-10-16-minskat-eu-stod-hotar-utbyggnad-av-bredband.html

Att Bräcke står i samma artikel som Sundbyberg (Sveriges minsta och folktätaste kommun) måste vara en eloge till det arbetet görs av alla i Bräcke.

Sundbyberg var nog först i Sverige att börja bygga datanät i en kommun på 80-talet (saknar referens) tack vara personal på DEC (då världens näst största dataföretag efter IBM) som hade sitt Sverige kontor där.

Idag finns det fiber till 80% av kommunen i Sundbyberg ( http://www.sundbybergsstadsnat.se/pages/omoss ).

Målet i Bräcke är 90% fiber till 2015 (på en yta av ~3800 kvadrat kilometer jämfört med 9 kvadrat kilometer i Sundbyberg) är då tufft med tanke på att det bara var 3 hus som hade fiber in när arbetet startade för 2 år sedan.

Min analys av varför detta kan fungera är att man gett makten till befolkingen via det stödsystem som finns i Sverige och EU.

Under mitt sökande av till referenser till starten i Sunbyberg sprang jag på denna rappport från 1989 (DATA- OCH TELEKOMMUNIKATIONER - hur påverkas den regionala utvecklingen?) http://teldoknet.kund.vmi.se/pdf/Teldok-via15.pdf.

Har bara skummat den än men den verkar vara aktuell till stor del och skriven av några framtids tänkare. Intressant att läsa framtidstänk som är 24 år gammal och sen ha koll på vad som hände.

fredag 11 oktober 2013

Riktig Sverige karta

Var bor folk i Sverige?

Tagen från http://www.gis.scb.se/plan/index.asp?layer=rf
Titta sedan på denna karta som skall visa fysisk tillgänglighet till service.

http://statistikportalen.tillvaxtanalys.se/Pages/pipos/sverigeindexMax45min/Sverigeindex_max_45_min_2010.htm

Då inser man var man kan har störst nytta av telekommunikation (som betyder kommunikation på distans).

Mao så är det nog i Norrland som uppfinningarna kommer att ske när det gäller att utnyttja Internet för att minska det fysiska kommunikationsbehoven.

Eller som Mats Dante Jernudd sa för några veckor sedan i Hudiksvall. Vi skall sälja in glesheten. Glesheten och riktigt bra internet är en "killer combination". Detta angående hur vi skall locka företag till Norrland. 

fredag 4 oktober 2013

Karta över Sverige

http://www.boverket.se/Global/Planera/Dokument/Vision-2025/Urbant.pdf
85% av Sveriges befolkning bor på 1.3% av Sveriges yta.

Så här ser Sveriges kartan ut om de som bor i tätorter får bestämma.