tisdag 9 maj 2017

Funktionella tillträdet till internet (mina kommentarer)

http://pts.se/upload/Rapporter/Internet/2017/Oversyn-niva-funktionellt-tilltrade-internet-pts-er-2017_8.pdf

Har nu läst översynen och anser att det är en bra rapport men en nykter syn på verkligheten. Läsvärd för vem som helst som är intresserad.

Däremot så håller jag inte med om allt (konstigt vore väl annars).

Några kommentarer:
  • Skrivs väldigt mycket om nerlänk. Det är nog dags snart att ta med upplänk, fördröjning och variation på fördröjningar ("jitter") i funktionella tillträdet.
  • Man skriver om fördröjningar på 0.25 sekunder (250 ms) är OK. Jag anser att det skall vara mycket lägre (< 50-100 ms) för att video och röstsamtal skall fungera enkelt.
  • Man skriver att kostnaden för ett basutbud av tjänster skall vara marknadsmässig. Skriv istället jämförbar med med kabelanslutna (fiber, kabel-TV, koppar) hus i tätorter.
  • Bra att man inte räknat med att kopparnätet tillför något (utanför tätorter i varje fall)
  • Satellit bedöms vara OK även fast det har för stor fördröjning. Inte OK enligt mig.
  • Jag anser man har en övertro på mobila systems kapacitet och vad de tillför det funktionella tillträdet. Har bara sett en operatör som erbjuder abonnemang som motsvarar en fast anslutning (Net1.se). Alla andra räknar data skickat och mottaget. I områden där det tillfälligtvis finns många besökare påverkas även fasta uppkopplingar (via mobila system) negativt periodvis.
  • Bra att radiolänk lösningar finns med. De har förutsättningar att leverera ~ 5 Gb/s på flera mil idag. De kommer att ha en högre drifts- och underhållskostnad jämfört med fiber men har däremot en lägre installationskostnad. Klart bra alternativ inför 2025 målen.
  • Tycker att rapporten är lite defensiv. Men det är kanske bra också för denna period (2018-2020).