torsdag 12 april 2012

Heldag om fiber i Bräcke kommunÖppet för intresserade på landsbygden samt för politiker och tjänstemän i kommunen. Anmälan till Liv Markström på Bräcke kommun.

Lite hålltider (preliminärt):
 • 09.00 Björn Nordling, Leader Mittland
 • 09.10 Per Sundin, Atellus
 • 09.30 Anna Wibom, PTS
 • 10.00 Erik Evestam, SäBy
 • 10.30 Hasse Eriksson, byNet
 • 11.30 Else-Marie Norin, Länsstyrelsen Jämtland
 • 13.00 Birger Mangs & Liv Markström, Bräcke kommun
 • 14.00 Christer Tjäder & Tomas Berggren, Telia
 • 15.00 Anders Rockström, KTH & Stiftelsen Folkets Hubb
 • 17.00 - 20.00 Inga hålltider utan mer drop-in och prata.
Platsen är Folkets Hus i Bräcke.

Se dokumentationen här.

  onsdag 11 april 2012

  Internet knutpunkter i Sverige

  http://www.netnod.se
  Netnod driver 6 st knutpunkter (Göteborg, Malmö, Sundsvall, Luleå och två i Stockholm) där nätägarna kan utbyta trafik. Nätägarna kan givetvis utbyta trafik var de vill men på dessa platser når man alla andra.

  Titta lite på statistiken http://www.netnod.se/ix-stats/sums/All.html för att få en uppfattning när det är mest trafik. Detta är inte en summa av all trafik ut bara av trafiken som byts ut i dessa punkter.

  Titta även på de olika knutpunkterna var för sig på http://www.netnod.se/ix-stats/sums/

  måndag 9 april 2012

  Reklambaserad WiFi något för skärgården?

  http://www.dfwairport.com/pressroom/DFWAnnouncesFreeWiFiWithATT.php
  AT&T har slutit avtal med Dallas Fort Worth International Airport om att leverera WiFi till alla om de tittar på 30 sekunders reklam var 40:e minut. Kostnaden för att bygga nätet beräknas till 30 MSEK samt en avgift på minst 5 MSEK/år och skall vara i drift 1 september 2012.

  Om vi beräknar att 50 tusen (30% av passagerarna) tittar på reklamen varje dag och att nätet skall skrivas av på 5 år kan man säga att att varje reklamsnutt kostar AT&T 62 öre plus trafikavgifterna. Nu är trafikavgifterna ingen större kostnad för AT&T då man precis som TeliaSonera är att betrakta som Tier 1 operator.

  Vem skulle kunna tänka sig vilja göra reklam i skärgården och serva alla besökare på samma sätt?

  lördag 7 april 2012

  Ånge kommun satsar på bredband i Haverö

  http://dagbladet.se/nyheter/ange/1.4594148-politiskt-stod-for-fiber-i-havero
  Dagbladet rapporterar idag från kommunstyrelsens möte i veckan. Där beslutade man att göra en del omfördelningar och satsa för att få till sträckan Östavall-Överturingen. Mycket glädjande.

  tisdag 3 april 2012

  Minst andel byggnader i tätort i Jämtlands län

  http://www.scb.se/Statistik/MI/MI0810/2010A01X/MI0810_2010A01X_SM_MI38SM1202.pdf
  Jämtlands län har 22% av bebyggelsen i tätort medans Stockholms län har 68%.

  Lägg till att Stockholms län är 6519 km² och Jämtlands län är 49443 km² stort så inser man att vidden av problematiken att få till nya telekablar (läs fiber) till alla.

  Räddningen är att folk bor efter vägarna och i byar så det är inget olösligt problem.

  söndag 1 april 2012

  Avstämmning på Träffpunkten i Kölsillre

  Så här glad såg Henrik Winzell ut när vi började summera läget för intresset att byta telekablar (till fiber) sträckan Östavall - Överturingen.

  Henrik, Krister, Johan & Jörn har gjort ett jättejobb.

  Ser man på tidshorisonten så började detta med en fråga jag ställde till Turinge intresseförening i september om de var intresserade av information om fiber. Man kan säga att det var Sten-Ove Danielsson som hjälpte mig att intressera mig för detta område under en lunch som jag hade med min kusin Gunilla i slutet av augusti. Detta ledde till ett första möte med Turinge intresseföreningen 8 september. Se mer på http://turingen.net/aktivitet.html

  Intresset just nu ser ut att ligga på drygt 160 abonnemang. Då får man tänka på att i stora delar är inte fritidshusen bearbetade.

  Det dök upp en del intressanta frågor under eftermiddagen. Den mest intressanta var:
  - Vad har vi för garanti att dessa kablar kommer att vara kvar i kommunens ägo?

  Det kan tyckas vara en filosofisk fråga men det finns de som är oroade att dessa kablar kommer att säljas till någon privat aktör om kommunen får sämre ekonomi eller byter politisk majoritet.