fredag 29 april 2016

PTS uppföljning av bredbandsstrategin

http://www.pts.se/upload/Rapporter/Internet/2016/Uppfoljning-av-regeringens-bredbandsstrategi-2016.pdf
Intressant läsning. Man tittar både på Sveriges 100 Mb/s mål samt EU:s 30 Mb/s mål.

Prognosen för 2020 ligger på 90-96 % (beroende på investeringsnivåer) för 100 Mb/s.

Mobila näten beräknas inte tillföra något till 100 Mb/s målet.

Glädjande är att Bräcke inte kommer att bli någon belastning för Sverige i statistiken (beräknas uppnå över 90% under 2017).

lördag 23 april 2016

Appear.in en suverän tjänst för video samtal och video möten

http://Appear.in
Hittade denna tjänst häromdagen. Den är bra samt är baserad på en standard (WebRTC).

Dataströmmarna verkar ligga på ca 2 Mb/s / deltagare / riktning.

Denna handledning på Youtube beskriver lite hur den kan användas (engelska):

https://www.youtube.com/watch?v=WrZJZKJKv-A