söndag 3 februari 2013

Riktlinjer för interaktivitet på distans (med hjälp av video och ljud)

Vad skall vi använda Bredbandet till?

Populära tjänster är idag:

 • - Internet
 • - Telefoni
 • - TV
 • - Larm

där endast en av dessa tjänster ställer krav på fördröjningar och det är telefonin. Är fördröjningarna för stora blir det jobbigt att föra ett samtal.

Skall vi nu använda video och ljud utan att få jobbig interaktion krävs det att vi ställer krav på fördröjningarna. Kan vi åstakomma detta kan bredbandet bli ett mycket användbart medium för telekommunikation (vilket betyder kommunikation på distans).

Det gjorts ett antal försök (se bl.a. http://fiberopticislands.blogspot.se/2011/09/kultur-och-moten-pa-distans.html ) men det har inte kvantifierats hur stor fördröjningarna får vara.

I ett försök att kvantifiera detta har vi nu sagt att bilden skall vara högst 20 ms (tusendelar av en sekund) fördröjd och ljudet högst 10 ms fördröjd. Att ljudet har mindre fördröjning tillåter visst avstånd till mikrofonen och högtalare.

Med bildfördröjning menar jag från ljuset kommer in i kameran tills pixeln har ändrat värde på skärmen på andra sidan snöret.


Med ljudfördröjning menar jag från det att ljudet kommer in i mikrofonen tills det kommer ut i högtalaren.

Vad innebär detta för bandbredden? Om vi tänker oss full duplex (lika stor hastighet i båda riktningarna) och nät som klarar av att transportera detta blir det följande siffror.
 • 100 Mb/s (endast ljud)
 •     1 Gb/s  (flerkanals ljud och 1 videoström i nästan HD kvalitet)
 •   10 Gb/s  (flerkanals ljud och 3 videoströmmar i Full HD kvalitet)
2 videoströmmar och flerkanals ljud kommer nu att testas i distansundervisning av musik i Hudiksvall under ett halvår för att få klart för oss om detta är gott nog.

Detta har stor betydelse i många slags möten på distans där tekniken inte skall försämra mötet inom t.ex.:
 • Utbildning
 • Sjukvård
 • Äldrevård
 • Medborgarkontakter
 • Interaktiva uppträdanden (t.ex. Standup Comedy)