tisdag 19 juli 2011

Ornö fiber möte 10/7-2011


Ornö fiber hade möte på Bygdegården 10 juli.

Mötesanteckningar finns här

Största hoten mot en fiberutbyggnad

Vilka är de största hoten mot en fiberutbyggnad till hemmen?

  • Vi tror inte att kopparnätet kommer att kopplas bort
  • Vi tror att allt kan skickas trådlöst
  • Intäkterna täcker inte underhållskostnaderna för nätet

Kopparnätet håller redan nu på att kopplas ner (och plockas bort) och min egen tro är att det inte kommer att finnas något kvar om 10 år.

Angående att allt kan skickas trådlöst så stämmer det till viss del. Det blir däremot väldigt många master som måste till för att täcka ett område som Ornö med kringliggande öar. Skall man få bra hastighet så krävs det att man befinner sig mindre än 1 kilometer från masten och då kan den händige räkna ut hur många master det blir i området. Det kan alltså bli dyrare att bygga trådlöst än att dra fiber till alla. Men som jag sagt vid ett antal tillfällen så är det inte det ena eller det andra som gäller. Trådlöst är ett bra komplement (och backup) till ett trådbundet nät. Och ser man det på det sättet räcker det med de två master som redan finns på Ornö.

Angående intäkterna så måste de täcka åtminståne underhållet av nätet. Detta är det stora bekymret när man tittar på finasieringen. För underhåller vi inte nätet (reparerar när det går sönder t.ex.) blir det ju värdelöst och då är det bortkastade pengar och tid. Och då skall man låta bli att bygga.

Så en av de viktigaste parametrarna när man tittar på val av teknik (och nätdesign) är att vi bygger det så att underhållet blir så billigt som möjligt i längden. Av denna anledning kanske det kan vara aktuellt att bygga ett redundant nät ända till hemmen redan från början.

onsdag 6 juli 2011

Bygdegården

Christer Broberg och jag har nu dragit kanalisationen och fibern mellan Bygdegården och skolan.

Nu återstår bara att svetsa på kontakterna och koppla in elektroniken. Detta hoppas vi lösa till helgen annars får det vänta till en bit in i augusti.

Just nu ser det ut som vi får vänta till augusti pga semestrar.