måndag 31 oktober 2016

Fiberutbyggnad status Bräcke kommun

Presentation vid KF i Bräcke 2016-10-26 (klicka för att visa fil)
Jag hade förmånen att hålla denna presentation i förra vecka tillsammans med Birger Mangs.

Från idé till förverkligande tog 6 år.

tisdag 4 oktober 2016

Svenska Stadsnätsföreningen (SSNf.org) uppmärksammar Bräcke

I senaste numret av Stadsnätsmagasinet (SSNf's egen tidning) noterar man att Bräcke har den största procentuella ökningen av alla kommuner i Sverige (enligt PTS statistik).

Sidan 45 i nummer 2016/2. http://www.ssnf.org/globalassets/nyheter/stadsnatsmagasinet/stadsnatet_2_2016_lowres.pdf
PTS statistik och regeringens bredbandsmål i all ära men Bräcke har större ambitioner än så. Se Bräcke KS beslut från 2012:
http://www.bracke.se/download/18.73773db514ee2ab085a123ed/1458557521410/IT+Infrastrukturprogram+f%C3%B6r+Br%C3%A4cke+kommun+2012+till+2015_final.pdf.

Man kan summera målen med 100% yttäckning (det skall vara möjligt att ansluta sig till fibernätet överallt i kommunen), > 90% anslutningsgrad i första vändan (åtminståne för de fastbooende) och 100% anslutningsgrad på sikt (en fortsatt utbyggnad skall kunna ske utan stöd). http://www.bracke.se/medborgare/kommunochpolitik/nyheter/nyhetsarkiv/spadenimarkenfordesistaforeningarna.5.471b0fd01574b5d9241298af.html

Eftersom de första 2 målen beräknas uppnås i slutet av 2017 så funderas det nu på hur man löser nästa fas som är en kostnadseffektiv efteranslutning utan stöd.

Stadsnätsmagasinet innehåller mycket bra info och bidrar till utbildningen av många personer i bredbands Sverige. Jag håller inte alltid med SSNf's slutledningar men i grunden gör de nytta.

Ni hittar deras magasin här: http://www.ssnf.org/Branschnyheter/stadsnatsmagasinet