söndag 26 februari 2012

Västra hörnet av Bergs kommun


Bergs kommun sträcker sig långt.

Rätt ödsligt på fjället.
 Stannade för att testa Net1 på fjället.
På väg in i Ljungdalen inser man att stolpar och ledningar har några år på nacken.


Sista utposten denna väg.

fredag 24 februari 2012

Revsunds fiber bildat

Ett drygt 40-tal personer hade samlats på Revsunds loge lördagen 18 februari för att bilda föreningen Revsunds fiber.

Området man tittar på för fiber till alla
 
Initiativtagaren Ulla-Märta Svensson hälsar välkommen och Åke Edin agerade ordförande mötet. Man bildade en konstituerande styrelse och siktar på att ha första årsmötet innan midsommar.


Länstidningen skrev om initiativet den 22 februari. Se artikel.

Är byte av telekablar bara ett cachflow problem?

http://en.wikipedia.org/wiki/Cash_flow

När man summerar alla abonnemang i ett område och tittar på kostnaden för att bygga ett fibernät till alla där (samt dra dessa fiber till några få ställen i en kommun)  så får man reda på ekonomin för det området.

Summerar man utbyggnadskostnader, avskrivningar, underhålls- och kapitalkostnader verkar det som det går ihop för de flesta områden.

Problemet verkar mer vara att få tag i kapital till rimliga kostnader. Får man idag låna till 3% ränta (minst 10 år) verkar det gå ihop på de flesta ställen även i glesbygdskommuner (åtminståne utanför tätorter).

Så frågan jag ställer mig är detta bara ett cashflowproblem?

Jag såg Stokab's cashflow för något år sedan och det var stora summor minus innan de började få positivt cashflow i början.  Idag tror jag inte man ångrar sig att man började bygga till alla i Stockholms stad.

onsdag 15 februari 2012

Från telefoninät som bär data till datanät som bär telefoni

http://www.teliasonera.com/.../Telia-Annual-Report-1999-SV.pdf
Det är intressant att läsa gamla årsredovisningar. I Telias årsredovisning från 1999 står det bl.a. om teknikskiftet på sidan 6:

Telekommunikationsbranschen står inför ett teknikskifte. Ett av flera tecken på detta är att Telias försäljning ökar allra mest inom produktområden som på olika sätt är knutna till användningen av Internet.

Det står också:

Telia förfogar redan idag över ett bredbandigt, fiberoptiskt transportnät som når huvudorten i landets alla kommuner. Nu planerar vi stora satsningar för att öka bandbredden även i accessnätet närmast kunden.

Det verkar som man givit upp på detta och nu skall man bara köra trådlöst utanför tätorter (98.7% av Sveriges yta). Man har gett teknikskiftet en ny betydelse. Men det är väl så att ord får nya betydelser med tiden.

onsdag 8 februari 2012

PTS statistik

http://www.statistik.pts.se/start
Rapport
Har sammanställt lite statistik. Utifrån ovanstånde graf kan man dra slutledningen att vi kanske kommer att landa på 3 miljoner internet abbonemang via kablar i Sverige. Kanske mer om samhället blir mer beroende av internet för att fungera. Man kan också se kopparnätets minskade betydelse.

På telefonisidan är det lite lurigare (pga av dålig statistik av företagens IP-telefoni). Min gissning är det blir kring 8-10 miljoner telefonabbonemang via kablarna. Observera att denna statistik inte visar t.ex. Skype.