fredag 24 februari 2012

Är byte av telekablar bara ett cachflow problem?

http://en.wikipedia.org/wiki/Cash_flow

När man summerar alla abonnemang i ett område och tittar på kostnaden för att bygga ett fibernät till alla där (samt dra dessa fiber till några få ställen i en kommun)  så får man reda på ekonomin för det området.

Summerar man utbyggnadskostnader, avskrivningar, underhålls- och kapitalkostnader verkar det som det går ihop för de flesta områden.

Problemet verkar mer vara att få tag i kapital till rimliga kostnader. Får man idag låna till 3% ränta (minst 10 år) verkar det gå ihop på de flesta ställen även i glesbygdskommuner (åtminståne utanför tätorter).

Så frågan jag ställer mig är detta bara ett cashflowproblem?

Jag såg Stokab's cashflow för något år sedan och det var stora summor minus innan de började få positivt cashflow i början.  Idag tror jag inte man ångrar sig att man började bygga till alla i Stockholms stad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar