onsdag 30 april 2014

Fiber till alla på landsbygden i Jämtland ingen utopi

Nu dagen efter har jag tid att reflektera lite om vad som sas igår i Bräcke.

Fiberkarta presenterad av Bengt Flykt
Bengt Flykt tror nu att Bräcke kan bli den första kopparfria kommunen i Sverige år 2016.

Erik Magnusson berättade att Pilgrimstad kommer att byggas i sommar och blir då den första kopparfria tätorten i Norrland (och det utan bidrag). Kälarne, Gällö och Bräcke (KGB) tätorter kommer antagligen att bli färdigbygda 2015.

Det mest glädjande var att Jan Molde (Länsstyrelsen i Jämtland och infrastrukturstrateg på Regionförbundet Jämtland) nu tror att med Bräcke modellen kan landsbygden i Jämtland bli helt fibersatt. Inget verkar ju omöjligt med byanäts modellen.

Att handläggarna på Länsstyrelsen fick beröm för sin omtanke om föreningarna var trevligt. De har gjort ett jättejobb.

Såg en blänkare om http://www.barafiber.se som visar på ett alternativt sätt att organisera sig (samfällighet).

Jag diskuterade den möjligheten på Ornö i en Leader rapport för Ornö 2011
 ( http://ornoborna.se/wordpress/wp-content/uploads/InfrastrukturOrnöSocken_A.pdf )

Vad Bara fiber och även Pilgrimstad visar är att fiber utbyggnaden är till stor del ett cash flow problem. Skrev om det för ett par år sedan:
http://fiberopticislands.blogspot.se/2012/02/ar-byte-av-telekablar-bara-ett-cachflow.html

Det som Susanna och Maria sa om bredbandssamordnarnas framtida roll var mycket intressant. De skall se på kommunernas och landstingens möjligheter att använda digitala tjänster till gagn för medborgarna. Då kanske vi får fart på offentliga tjänster?

lördag 26 april 2014

Fiber i Hotagsbygden börjar bygga

Efter långt och mödosamt jobb av alla i Hotagen kan själva byggandet börja snart (lite mindre tjäle först).

http://fiberihotagsbygden.se
Totalkostnaden beräknas till drygt 4 MSEK
http://fiberihotagsbygden.se/fiber-i-hotagsbygden/projektet/anslutningsavgift )

Föreningen bildades för 2 år sedan (men jobbet redan tidigare) och nu blir det färdigt i år. 2 år verkar vara ett minimum för denna typ av projekt.

Grattis...

tisdag 15 april 2014

Stöd till bredbandsinvesteringar 2014-2020

http://bredbandivarldsklass.se/Om-Bredbandsforum/Nyheter/Beslut-om-fordelning-av-bredbandsmedel
Det blev allmänt känt igår hur fördelningen av stöden blir mellan länen.

T.ex. Jämtland 4.84% (~ 155 MSEK) och Västernorrland 4.31% (~ 135 MSEK).

Det intressanta var hur de räknat.

  1. Stödgrundande var antalet fastboende och företag utanför tät- och småorter som saknar fiber (ca 1.2 miljoner totalt). Detta kan översättas till ca 410.000 platser/hus totalt i Sverige idag med 2.73% av dessa i Jämtland och 4.21% i Västernorrland. Idag är det ca 7% av dessa som har fiber.
  2. Det fanns en gleshetsfaktor som beräknades som andelen av boende utanför tärorter med mer än 3000 invånare samt ytan utanför tätorter jämfört med ytan totalt i länet. (Jämtland 0,168 och Västernorrland 0.049 av totalt 1.0 för Sverige som helhet. M.a.o. så står Jämtland och Västernorrland för ~21% av Sveriges gleshet klicka här för grafisk karta på gleshet
  3. Sedan gavs andelen 85% vikt och glesheten 15% vikt och ut kommer fördelningen över landet. 
Jag tycker resonemanget är bra och det skall bli intressant hur länen nu kommer att använda dessa pengar för att stödja de som vill få till en utbyggnad utanför tät- och småorter. 

Det skall också bli intressant hur man nu skall locka ut marknadsaktörerna att bygga (utan stöd) i tät- och småorter i länen. 

Vi kanske får höra mer om detta om två veckor i Bräcke Folkets Hus.
torsdag 10 april 2014

onsdag 9 april 2014

Beroendet av bara ett telekommunikations system

https://www.telia.se/privat/support/driftinformation/mobiltelefoni

Råkade befinna mig hemma när någon slant på tangentbordet (antagligen eller vad det nu var).

Skulle ha telefonsupport hemma på Överturingen och vi skulle börja 18.00. Någon gång innan (typ 17.30) dog Telias mobilsystem. Prognosen just nu är att det kommer igång imorgon kväll.

Nu fungerade ju Ånge kommuns fiber och internet via ServaNet & Bahnhof. Vad gör man?

Via Skype (har inte Skype out) fick jag kontakt med min kompis i Spanien (första som svarade) som skickade ett SMS till de jag skulle ha möte med som sa att de skulle kolla mail. Fick senare kontakt med min son i Hörby (via Skype) som kunde ringa och säga samma sak.

Det visade sig sedan att en av de jag skulle kommunicera med hade Gmail (men ej Skype). Vi fick upp en chat och sedan körde jag supporten den vägen.

Vad är det jag vill säga?

Jo att om man skall bedriva verksamhet var som helst i Sverige kan vi inte vara beroende av single "point of failure" (alltså att enskilt fel får allt att stanna).

Om man bor i Vasastan och någon gräver av kabeln (vilket skedde nyligen) så är det väl inte så problematiskt för man har ju fötterna. Men för mig på Överturingen så måste kanske ta mig ett par mil bort för att få telefon kontakt igen.

Ett annat exempel är stormen Ivar när det var en period när ingen kommunikation fungerade i på vissa platser i Bräcke (inte ens Rakel).

Samma sak är det med kablarna (även de nya fiberkablarna). Hur mycket skall slås ut när det sker en avgrävning?

Min slutsats är att ingen kan göra ett perfekt system. Redundansen kan aldrig bli för stor. Analyser borde göras av vad som händer när olika fel uppstår. Detta är inte så svårt utan bara ett jobb som måste göras.

Ingen enskild operatör kan lösa problemet utan det måste vara flera som har olika adminstrativa domäner och flera olika tekniska leverantörer.

Vad har jag lärt mig? Att jag nog skall skaffa Skype out eller ett IP-telefon abonnemang som ett komplement till mobiltelefonin.

Epilog:

Mobilsystemet kom igång vid 15.00 tiden på torsdagen. Nästan 24 timmar borta. Det intressanta var att telestationen i Kölsillre också verkade vara ur funktion. Felet (vad det nu var) påverkade alltså både Telias fasta och mobila system.

fredag 4 april 2014

ServaNet vill inte att byarna skall få stöd
Lyssna på P4 Västernorrland ( http://t.sr.se/QLGxmA ) . Spola fram till 27:30 och lyssna på Lars Norling (verksamhetschef på ServaNet).

Det intressanta med utalandet i radio är att man inkompetensförklarar folk på landsbygden. De projekt vi initierat (i Ånge, Bräcke och Sundsvall) visar på halverad kostnad (faktiska kostnader) om byarna själva håller i projektet kontra de kommunala bolagen (typ ServaNet).

Att man sen uttalar sig i frågan om vem som skall få pengarna i nästa EU-period är att tala i egen sak (sin egen firma) och motverkar målet att få ut fiber till boende utanför tätorter (15% av Sveriges befolkning på 98.7% av ytan).

Vem skall stå för mellanskillnaden? Min slutsats är att kommunerna inte vill betala mellanskillanden (via skatten) utan pengarna inte kommer att räcka. Dvs att landsbygden till stor del kommer att att stå utan telekablar i framtiden om vi går på ServaNets linje.

Så frågan är vad uppdraget är för ServeNet?

Kolla även detta:
http://bredbandivarldsklass.se/Om-Bredbandsforum/Nyheter/Fokus-pa-fiber-till-byn--Byalagen-vinnare-i-regeringens-nya-satsning