tisdag 15 april 2014

Stöd till bredbandsinvesteringar 2014-2020

http://bredbandivarldsklass.se/Om-Bredbandsforum/Nyheter/Beslut-om-fordelning-av-bredbandsmedel
Det blev allmänt känt igår hur fördelningen av stöden blir mellan länen.

T.ex. Jämtland 4.84% (~ 155 MSEK) och Västernorrland 4.31% (~ 135 MSEK).

Det intressanta var hur de räknat.

  1. Stödgrundande var antalet fastboende och företag utanför tät- och småorter som saknar fiber (ca 1.2 miljoner totalt). Detta kan översättas till ca 410.000 platser/hus totalt i Sverige idag med 2.73% av dessa i Jämtland och 4.21% i Västernorrland. Idag är det ca 7% av dessa som har fiber.
  2. Det fanns en gleshetsfaktor som beräknades som andelen av boende utanför tärorter med mer än 3000 invånare samt ytan utanför tätorter jämfört med ytan totalt i länet. (Jämtland 0,168 och Västernorrland 0.049 av totalt 1.0 för Sverige som helhet. M.a.o. så står Jämtland och Västernorrland för ~21% av Sveriges gleshet klicka här för grafisk karta på gleshet
  3. Sedan gavs andelen 85% vikt och glesheten 15% vikt och ut kommer fördelningen över landet. 
Jag tycker resonemanget är bra och det skall bli intressant hur länen nu kommer att använda dessa pengar för att stödja de som vill få till en utbyggnad utanför tät- och småorter. 

Det skall också bli intressant hur man nu skall locka ut marknadsaktörerna att bygga (utan stöd) i tät- och småorter i länen. 

Vi kanske får höra mer om detta om två veckor i Bräcke Folkets Hus.
1 kommentar:  1. IP telefoni företag

    http://comfiller.se/
    Please Click below website here & Get information about IP telefoni företag.

    SvaraRadera