fredag 6 januari 2012

Fiber till alla i Bräcke?

http://www.gis.scb.se/plan
På SCB kan man få ut bebodda kilometer rutor för ett område.

Jag har tagit ut detta för Bräcke kommun och gjort en grov nätplanering för ett stamnät i kommunen. Detta skulle enligt mina beräkningar bli ca 50 mil långt. Om man sen tror att det kostar ca 200 SEK/meter att bygga detta landar det på 100 MSEK. Men 4000 möjliga abonnenter blir det 25000 SEK per abonnent.

Man skulle också bara behöva ha 3 växelnoder (gula fyrkanterna) i kommunen.

Till detta tillkommer att bygga sista biten till abbonneterna men det skulle inte bli dyrare än på någon annan plats i Sverige (kanske 25000 till per abbonnent).

Bräcke kommun är den 19:e minst tätbebyggda kommunen i Sverige men 1.99 invånare per kvadratkilometer. Deras yta är 0.8% av Sverige med 6800 personer. Skulle 100 MSEK vara representativt för 0.8% av ytan blir det 12.5 miljader för att bygga motsvarande stamnät i hela Sverige.