onsdag 30 april 2014

Fiber till alla på landsbygden i Jämtland ingen utopi

Nu dagen efter har jag tid att reflektera lite om vad som sas igår i Bräcke.

Fiberkarta presenterad av Bengt Flykt
Bengt Flykt tror nu att Bräcke kan bli den första kopparfria kommunen i Sverige år 2016.

Erik Magnusson berättade att Pilgrimstad kommer att byggas i sommar och blir då den första kopparfria tätorten i Norrland (och det utan bidrag). Kälarne, Gällö och Bräcke (KGB) tätorter kommer antagligen att bli färdigbygda 2015.

Det mest glädjande var att Jan Molde (Länsstyrelsen i Jämtland och infrastrukturstrateg på Regionförbundet Jämtland) nu tror att med Bräcke modellen kan landsbygden i Jämtland bli helt fibersatt. Inget verkar ju omöjligt med byanäts modellen.

Att handläggarna på Länsstyrelsen fick beröm för sin omtanke om föreningarna var trevligt. De har gjort ett jättejobb.

Såg en blänkare om http://www.barafiber.se som visar på ett alternativt sätt att organisera sig (samfällighet).

Jag diskuterade den möjligheten på Ornö i en Leader rapport för Ornö 2011
 ( http://ornoborna.se/wordpress/wp-content/uploads/InfrastrukturOrnöSocken_A.pdf )

Vad Bara fiber och även Pilgrimstad visar är att fiber utbyggnaden är till stor del ett cash flow problem. Skrev om det för ett par år sedan:
http://fiberopticislands.blogspot.se/2012/02/ar-byte-av-telekablar-bara-ett-cachflow.html

Det som Susanna och Maria sa om bredbandssamordnarnas framtida roll var mycket intressant. De skall se på kommunernas och landstingens möjligheter att använda digitala tjänster till gagn för medborgarna. Då kanske vi får fart på offentliga tjänster?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar