fredag 29 april 2016

PTS uppföljning av bredbandsstrategin

http://www.pts.se/upload/Rapporter/Internet/2016/Uppfoljning-av-regeringens-bredbandsstrategi-2016.pdf
Intressant läsning. Man tittar både på Sveriges 100 Mb/s mål samt EU:s 30 Mb/s mål.

Prognosen för 2020 ligger på 90-96 % (beroende på investeringsnivåer) för 100 Mb/s.

Mobila näten beräknas inte tillföra något till 100 Mb/s målet.

Glädjande är att Bräcke inte kommer att bli någon belastning för Sverige i statistiken (beräknas uppnå över 90% under 2017).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar