lördag 21 maj 2016

Historisk återblick av kostnader på lands- och glesbygd

http://www.itkommissionen.se/extra/document/index8b9c.html

Det som retar mig ibland i fråga om kostnader är att det sprids att 80% av kostnaderna ligger i förläggning.

Kolla bara detta https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/broadband-europe-discussions och bläddra ner till "Cost Reduction". Observera att detta "inlägg" las upp för mindre än 6 månader sedan.

Gjorde en återblick på rapporten Kooperativ IT-infrastruktur i glesbygd från år 2000.

Min schablonberäkning av fibernätet jämfört med beräkning som gjordes år 2000 (inflationsjusterat).
~ 26.000/st vs 16.000/st

Verkar som mina schabloner ger ~60% högre kostnad än deras beräkning. Tror att mina siffror är ganska OK ändå.

Titta även på
http://bredbandivarldsklass.se/Global/Kostnadsuppf%c3%b6ljning%20i%20ett%20antal%20byan%c3%a4tsprojekt%2020150413.pdf

Vad jag vill säga med detta är att kunskapen att beräkna kostnader för att bygga fiber på landsbygden finns och har funnits i minst 15 år.

I denna programperiod är stöden endast till för fiber på landsbygden men kuskapen verkar inte utnyttjas av myndigheterna. Då är det väl inte så konstigt att stödmedlen inte räcker.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar