måndag 30 maj 2016

Dokumentationens betydelse för ett fibernät

ICT Consulting ägs av http://www.netel.se

Har idag besökt Martin Mörk som sysslar med dokumentation på ICT Consulting AB för att diskutera dokumentationens betydelse vid byggande av fibernäten.

För det första är dokumentation av nätet inte det samma som projektering. Projektering är hur man tänkt sig och dokumentation är hur det blev.

Utebliven eller dålig dokumentation fördyrar eller omöjliggör drift och underhåll till vettiga priser. Det minskar också värdet på ett nät och kan till och med göra det värdelöst i värsta fall.


Det finns idag ett antal system som används. Dessa system kan översiktligt ses som utbytbara men det är inte självklart att det går att överföra all information från ett system till ett annat. Detta beror bl.a. på att de olika aktörerna benämner och bygger näten på olika sätt.

Det är väldigt viktigt att dokumentationen sker på det sätt som förvaltaren av nätet använder sig av. 

Om dokumentationen av nätet inte är gjord måste man vid utbyggnad eller felsökning först göra en inventering. Det blir sannolikt dyrare att göra en inventering av nätet än att upprätta dokumentationen korrekt från början.

Skulle Martin få önska i vilket skede dokumentationen görs så borde arbetsordningen gällande färdigställande av projekt delas in enligt principen dokumentation-besiktning-drift. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar