måndag 16 maj 2011

Knutpunkter i Stockholms skärgård

Var skall vi placera den aktiva utrustningen i ett tänkt fibernät som täcker alla öar där man skall kunna bo och verka i Stockholms skärgård?

Vi hade nöjet i februari att ha Stefan Gistvik (Fiberson.se) , Hans Eric Sandström (FiberOpticValley.se) och Mats Erixon (KTH & FolketsHubb.com) som lärare på en kurs i fibernätsdesign (se inbjudan här ).

Frågan är var vi skall ha den aktiva utrustningen. Skall vi använda Stokabs vokabulär så pratar vi om knutpunkter (där leverantörer kan koppla in utrustning och nå kunderna).

Läser man lite från en presentation som gjordes på en konferens 2007 om design av stora fibernät ( bilder text ) så borde en knutpunkt stödja ett område med radie på kanske 12 km. Detta område kan på sikt öka då standard (hyfsat billiga) sändare/mottagare blir bättre (det finns 1 Gbit/s "CWDM SFP transceivers" som når 200 km redan idag). Skulle vi översätta det till Stockholms skärgård kanske vi klarar oss med några få knutpunkter för hela skärgården.

Dessa knutpunkter borde man kunna nå med bil dygnet runt och vara placerade i säkra byggnader. Varför inte någonstans i ett bergrum på Berga som en av platserna.

Initialt innan vi har gjort en övergripande design av nätet för hela skärgården så planerar vi två platser på Ornö som skall kunna täcka hela Ornö socken. Om ett Stockholms SkärgårdsNät realiseras kan vi plocka bort den aktiva utrustningen från Ornös "knutpunkter".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar