söndag 15 maj 2011

Kalkyler på fibernät?

Efter att ha gått en kurs i februari fick jag klart för mig att det är stamnätet som kostar.

Jag har därför konstruerat ett program där jag kan rita stamnätet (den gemensamma kanalisationen) och beräkna längder. Exempel på ritning här

Efter detta har jag efter inspiration av Grensnet.se gjort ett kalkylark.

I kalkylarket kan man laborera med lite siffrorna. Jag har antagit att den passiva infrastukturen i stamnät kostar 100 SEK/m inklusive matrial, jobb, stativ och bodar.

Meterkostnaden kan vara högre eller lägre beroende på terräng men som en första aproximation verkar 100 SEK/m vara OK.

Man kan sen lägga till några tusen för varje stickspår in till varje abbonent.

Med hjälp av detta kan man börja laborera med olika finasieringsalternativ och intäktsmodeller.

Kalkylarket finns här

Ett stort frågetecken är vad man kan få för bidrag men det kommer jag förhoppningsvis lära mig mer om på tisdag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar