tisdag 24 maj 2011

Första nätet på Ornö

Vi vill komma igång på Ornö med att bygga. Men vad väljer man som första pilotprojekt? Hela Ornö kostar kanske 20-30 MSEK och det finns det inte pengar (offentliga medel) för ännu.

Anledningen till att köra ett pilotprojekt är att lära oss processen och öka allmänna kunskapen. Vi vill också lära oss att bygga både i väglös terräng samt mellan öar vilket kan bli vanligt i Stockholms skärgård.

Ytterligare ett skäl är att för att kolla hur ekonomin blir. Vi kan inte få reda på vad man kan få för bidrag innan man lämnat in ansökan.

Vi har valt ett område som både har behov och intresse. Området är det kring Björkösund. Det finns ca 100 hushåll och 2 företag i området. Se karta här

För att komma ut i stora vida världen måste vi komma åt Stokab's kopplingpunkter på ön. Det kostar pengar.

Just nu ser det ut som vi skall bygga egen kanalisation och dra fiber hela vägen. Anledningen är att då att vi kan aktivera ett antal publika platser på vägen som alla kan dra nytta av. Vi kan även få ett antal extra abonnenter på vägen samt att vi förbereder för nya områdesnät hela vägen genom att bygga kanaliseringen på detta viset.

Skulle vi minimera kostnaden i detta projekt borde vi kanske valt micro-vågslänkar istället (från Lättinge till Bygdegården).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar