måndag 23 maj 2011

Haninge IT-infrastrukturprogram

Gällande IT-infrastukturprogram togs fram 2001-2002 med komplettering 2003.

Ni kan läsa dokumentet här med bilaga 1 och bilaga 2

Kompletteringen från 2003 finns här

Den är läsvärd och gäller i stora delar fortfarande men det behövs en uppdatering. Man kan bl.a. läsa att det fanns en IT-strateg då som höll i jobbet.

Huvudproblemet på den tiden var att få ut fiber till telestationerna och installera ADSL men nu skall vi bygga ett nytt accessnät vilket är ett större jobb.

Alla initiativ i Haninge till att bygga fiber-accessnät redan då gick i stöpet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar