måndag 23 maj 2011

Engagemang från det offentliga samhället

Saxat ur PTS medfinansiering av bredbandsstöd - Statusrapport

"Genom PTS arbete har det också tydliggjorts att det inte räcker med enbart
tillgång till finansiella medel. Kommunerna behöver ha ett engagemang för
bredband och även länen och regionerna behöver ha en organisation som kan
ta om hand och säkerställa att stöden fördelas effektivt. Framgångsfaktorer är
en målinriktad strategi, en tydlig ansvarig person, kontinuitet i arbetet och
mandat att ta och genomföra beslut. Med länsstyrelsens arbete som
handläggande myndighet för huvudstöd följer även uppgiften att kontinuerligt
kunna tillhandahålla kompetens gällande stödfrågor som byalag och kommuner
kan ta del av."

Hur är det i er kommun? Vet ni vem som har ansvaret?

I Haninge kommun återstår det en del innan man är framme. Jag vet fortfarande inte efter 6 månaders kontakter med kommunen vem som har ansvaret.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar