tisdag 1 november 2011

Samhällsekonomisk analys av fiber till hemmen

http://acreo.se
Acreo har på uppdrag av Bredbandsforum skrivit en rapport om samhällsekonomiska konsekvenserna av fiber till hemmet (FTTH).

Ni kan läsa den här

Har själv skummat rapporten och det finns mycket intressant data i den. T.ex. att de beräknar att det kommer att kosta 39 miljarder till innan man byggt FTTH till alla i Sverige. Man beräknar även medelkostnaden till 6250 SEK för en anslutningen. Medelkostnaden för en villa ligger på 18000 SEK. Ser man på ett större område i glesbygd borde medelkostnaden bli något högre då man har en hel del transportsträckor som är tomma på befolkning.

Däremot är jag lite tveksam till vissa effekter som de pekar på. En del av dessa effekter kan vara att ställen som installerat fiber tar arbetstillfällen från andra ställen. Denna effekt skulle ju utebli om man byggde till alla.

Landbygdens "pitch" borde vara att man kunde erbjuda samma kvalitet och pris på telekommunikationen som städerna men till lägre totalkostnad (t.ex. billigare mark och el) än i tätbebyggda områden. Det kommer nog att dyka upp fler "MolnHallar" (typ Facebook/Google) i närheten av vindkraftverk och vattenkraftverk i Norrland i framtiden.

Något som man heller inte tar upp är det som Anders Comstedt påpekat, att infrastruktur är ett naturligt monopol. Antingen finns det någon som bygger kanalisation och drar kablar eller så finns det inte. Man kan inte konkurerera på infrastruktur.  Så ADSL utbyggnaden som gjordes under förra stödperioden bromsade faktisk in initiativ för att bygga fibernät (t.ex. på Ornö).

Sen är det ju ytterligare ett bekymmer i glest befolkade och ej så rika kommuner. Därför har man uppfunnit byalags-modellen som skall få medborgarna att satsa pengar och ideell tid för att man skall "få bredband i världsklass". Man behöver ju inte vara matimatikersnille för att lista ut att de stödpengar som satsas är en liten del av vad det faktiskt kostar att bygga till alla i glesbygd. Det betyder att utbyggnaden kommer att ta väldigt lång tid eller inte bli av. Har man inte nog folk i tätbefolkade områden utan skall "tvinga" glesbygden till städerna bara för att de skall få bra telekommunikation när det i glesbygd det behövs som mest.

Skall man gå igenom hela rapporten och allt data får man nog hålla en helgkonferans.

Lyssna även på Christer Mattssons "säljvideo" av Fiber till hemmen här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar