torsdag 3 november 2011

Konsekvensutredning av PTS reglering av fiber

http://www.skl.se

SKL har låtit Deloitte göra en utredning av PTS reglering. Se SKL's kommentarer här.

Den är läsvärd för alla som tänker bygga fibernät (t.ex. byalag & kommuner). Läs den här.

Rapporten ger byalagen en idé om hur man skall tänka ur ett intäktsperspektiv eftersom den förklarar hybridmodellen en del. Frågan är också om det kommer att bli olika priser i olika Geotyper då TeliaSonera får använda Geotyp 3 tills vidare överallt (128 SEK/månad i svartfiber-hyra till villa i Geotyp 3).

Jag skrev om hybridmodell tidigare. Se här.

Byalag är däremot inte reglerade men vill sikta på något så skall priserna man tar ut vara lägre än det som TeliaSonera är reglerade till. Detta kan man åstakomma med att använda effektiva metoder vid byggandet (t.ex. bygg till alla), egen projektledning, ideellt arbete och/eller inlåning av pengar till låg ränta (t.ex. 0%-ränta har förekommit i vissa fall).

Sen kan man till viss del ifrågasätta både kalkylräntan (8.8%) och avskrivningstiden på 20 år. Ett riktigt skött nät borde aldrig skrivas av. Om man hanterar nätet som en fastighet så borde det öka i värde istället för att skrivas av. Så det reglerade priset borde kanske ligga ännu lägre än det som nu är satt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar