tisdag 15 maj 2012

Hur skapar man intresse för fiber i tätorterna i Bergs kommun?

http://asarna.se

Var på en informationsträff i Åsarna igår som kommunen anordnat. Tyvärr så var det bara ett femtontal som hörsammat kallelsen som hade gått ut i Bergs-bladet. Jag tror det behövs mycket informationsspridning innan folket i tätorterna (Svenstavik, Åsarna & Rätan) kommer att förstå att det mesta beror på dom (viljan att byta kablar) om det skall dras nya telekablar till alla inom överskådlig framtid.

Nu har Bergs kommun tur då de har en kommersiell nät-byggare/förvaltare i kommunen som till och med kommunen äger (http://btea.se). De kan ta på sig att bygga och förvalta ett fibernät på kommersiella villkor. Men det kräver ju att det finns intresse från invånarna att byta kablar.

Utanför tätorterna verkar det inte vara några problem att få upp intresset. Jag har själv pratat i Skålan, Klövsjö, Rätan & Handsjöbyn. Skålan Klövsjö-området är nu på gång (http://ltz.se/nyheter/berg/1.4639382-de-jobbar-for-fiberanslutningar). Jag hjälper sedan tidigare Handsjöbyn och kom igår överens om att även hjälpa Kvarnsjö (och då blir det väl också Lillsved & Nästeln).

BTEA skall nu anställa en person så att de klarar projekteringen i byarna och stamnätet åtminståne. Det är bra att man skaffar sig denna kompetens lokalt i kommunen för det är ju ändå invånarna och företagen lokalt som har mest intresse att detta blir av och med lokalt ansvar är jag övertygad att detta blir bra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar