fredag 11 maj 2012

Besök hos ledningsgruppen i Bräcke kommun

Kommunchef Bengt Flykt studerar en 720-fibers kabel (Sarkozy-kabeln enligt Birger Mangs)
Fick idag tillfälle att tillsammans med Birger Mangs berätta mer för intresserade åhörare på ledningsgruppsmötet i Bräcke kommun om fiberplanerna utanför tätorterna.

Bengt Flykt informerade också om hur långt man kommit med Telia och utbyggnadsplanerna i tätorterna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar