torsdag 27 oktober 2011

Gotland Sveriges första kopparfria kommun/län/region?

http://gotland.se

Om man följer Stokab-kabeln som passerar Ornö kommer man så småningom till Gotland.

Jag pratade med Anne Stålh Mousa (ansvarig digital utveckling/bredband på Region Gotland) en del idag. Enligt henne är prognosen att den sista kopparväxeln släcks 2017.

Det kommer då vara slutet på ett 20-års idogt arbete för bättre telekommunikation på ön och Gotland är 100% fibrerad. Vägen har tydligen inte varit helt problemfri då stickspår som WiMax och bredband över elnätet ej hållit vad de lovat. Längst tid kommer det att ta i Visby. Det finns redan socknar som har 97% anslutningsgrad på fibern.

Man blir lite sugen att flytta dit. Men jag får väl fortsätta att jobba på att Ornö med kringliggande öar blir fibrerade.

Att AXE växlarna nu börjar tas ur bruk är slutet på en era (1976 installerades den första i Sverige). Jag jobbade med delar av den några år och kommer ihåg diskussionerna internt på Ericsson om telefonins framtid och internet. Delar av AXE-systemet används fortfarande i mobilsystemen men i och med 4G finns inget kvar om nu inte VOLTE (Voice over LTE) återinför den.

Man kunde idag också höra på nyheterna att Ericsson säljer sin del av telefonverksamhet till Sony. Detta betyder att Ericsson för första gången på 133 år inte tillverkar telefoner.

Telefoni (tal med hög kvalitet och liten fördröjning) kommer nog alltid att finnas kvar men mer och mer flyttas över till Internet som bärare. Som exempel kan sägas att Skype idag är världens största långdistans operatör för telefoni.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar