söndag 1 december 2013

Vad hände i Gimdalen?
Workshopen i Gimdalen den 27/11 var till för de ideella . De ideella kom från Bräcke, Ånge och Krokom.

Vilka kom och lyssnade på dom?

Det kom 2 personer från Bredbandsforums kansli och chefekonomen på PTS samt en person från Närningsdepartementet från Stockholm.

Tjänstemän från Länsstyrelsen i Jämtland & Västernorrland. Komunala tjänstemän från Bräcke, Ånge, Härnösand och Krokom. Politiker från Bräcke och Ånge.

Företag i branchen som vill att detta skall ske och hjälper till såsom ByNet, ServaNet, Skanova och Telia var också representerade. En speciell eloge måste jag ge ByNet för deras sätt att jobba och se byn (den ekonomiska föreningen) som kunden med stort K. Önskar det fanns flera företag som dom men de verkar vara unika i Sverige idag.

Det blev drygt 40 personer totalt (ideella och profesionella) som alla hade samma mål. "Vi vill att detta skall ske".

Budskapet från de ideella var tydligt. Förenkla. De har inget emot ideellt arbete om det är detta som krävs men skapa inte regler som gör det krånligare.

Min reflektion är att om alla iblandade ser de idella som en stor resurs och har stor lyhördhet så kommer landsbydgen inte vara en belastning i något slags 90%-mål. Där kan man uppnå 100%-mål (för de fastboende och företag) som de har visat på flera ställen i Bräcke, Ånge och Krokom.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar