tisdag 10 december 2013

EU:s riktlinjer för tillämpning av reglerna för statligt stöd på snabb utbyggnad av bredbandsnät

Jag håller på och läser in mig på de regler som Sverige (och alla andra EU-stater) skall ha infört senast i januari 2014 för att hålla sig inom lagens råmärken för vad som är tillåtet i fråga om stöd till fiberutbyggnaden.

Ni kan hitta dom här (endast 26 sidor): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:025:0001:0026:SV:PDF

Försök själv att läsa detta ur ett byanäts synpunkt när de själva är en av investerarna i nätet.

Jag kan inte se några som helst problem att tillämpa detta i Sverige och vi kan ha väldigt enkla regler för fiberföreningarna. 

Frågan blir lite mer problematisk när det gäller stöd till kommunala verksamheter men kanske inte omöjlig.

Det har på senare tid hävdats från bl.a. Länsstyrelser att Förordning (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder ( http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070481.HTM#R46 ) skall gälla men det är nog inte sant längre och speciellt inte om en månad.

Om det skall vara en förordning (en förordning är en bestämmelse från regeringen) så får man nog skriva en ny. Lagen vi skall följa skrivs av EU.

Man håller på att jobba på nya förordningar man kan läsa ett delbetänkande från PTS på:
http://www.pts.se/upload/Remissvar/2013/remissvar-bredbandsutredningens-delbetankande-effektivare-bredbandsstod-dnr-13-9245.pdf

Det skulle vara bra om man (vem är man i detta fall?) omgående prövar om det sätt som vi jobbat med föreningarna i bl.a. Bräcke kan bli en modell för landsbygden i Sverige. Bl.a. så byggs det bara ett passivt nät och man drar kablarna till ganska få ställen (dit det finns stamnät). Då har man överbryggat det som inte är kommersiellt och resten löser kommersiella krafter och man behöver inte söka stöd för det (vilket då leder till att man inte behöver upphandla det enligt min syn att se på saken).  Som det är nu kommer det krav på upphandlingar som man inte förstår varför man skall göra eller vad det har för nytta. Man förstår kablar men inte alla affärsmodeller kring elektrisk utrustning och tjänster. Speciellt som detta rör på sig hela tiden.

Det är även kommersiellt att bygga i alla tätorter så de har inte sökt stöd.

Har till viss del fått reda på vem är. Det verkar vara Jordbruksverket, Tillväxtverket, PTS och Länsstyrelserna. Försök samla dessa i samma rum någon gång samt att de som är där är beslutsmässiga. Kanske omöjligt?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar