lördag 14 september 2013

Glada Hudik stämman använder vår bildöverföring

http://www.gladahudikstamman.se
(klicka på bilderna för större text)

Lördagen 21/9 skall vår bildöverföring (Atellus Real Time Video) användas publikt för första gången på Glada Hudik stämman 2013. Denna gång mellan Hudiksvall och Umeå.

Bild och ljud samsas på en dedicerad 1 Gb/s förbindelse (1 Gb/s = en gigabit per sekund = en miljard ettor och nollor varje sekund, uppkopplad av NORRSKEN). I respektive stad används sedan kommunernas svartfibernät (Fiberstaden & UmeNet) för att nå ut till lokalerna.

Test i torsdags av utrustningen i Kulturhuset Glada Hudik (på duken syns aulan i Umeå)
Fördröjningen mellan Hudiksvall och Umeå är uppmätt till 2.5 ms (tusendelars sekunder) mellan två datorer. Detta betyder att ljudet blir ca 3 ms fördröjt (analog in till analog ut). Detta motsvarar en meter i luften så man kan säga att avståndet mellan dessa lokaler i Hudiksvall och Umeå har krymt från 34 mil till 1 meter. Ljuset blir fördröjt ca 80 ms (ljus in i kameran tills det ligger på duken) vilket syns om man tittar noga men inte skall vara besvärande. För detaljer se:
http://fiberopticislands.blogspot.se/2013/09/bild-och-ljud-i-realtid-for-interaktion.html

Detta är en föraning om vad som komma skall när gigabit internet förbindelser blir vardagsmat i hemmen och på arbetsplatserna om några (få ?) år. Se:
http://fiberopticislands.blogspot.se/2013/05/fiber-i-lafayette-louisiana-usa.html

Se det som en indikation vad som kan åstakommas redan idag inom varje bynät som byggs då de flesta operatörer av den elektriska utrustningen redan använder gigabit som standard mellan hemmen och växelnoderna. Den stora frågan är om detta kommer användarna av bynäten tillgodo?

Se även tidigare inlägg om bild och ljud på distans:
http://fiberopticislands.blogspot.se/2011/09/kultur-och-moten-pa-distans.html
http://fiberopticislands.blogspot.se/2011/09/dukningar-vid-distansmoten.html
http://fiberopticislands.blogspot.se/2011/09/artikel-i-tidningen-skargarden.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar