måndag 6 juni 2011

Ornö fiber bildad

På Björkösunds brygga bildades idag Ornö fiber (ideel förening) av Bernt Bramstedt (Föreningen Torsnäs Udde), Anders Jansson (Björkö Fastighetsägarförening) och Jörgen Strandberg (Björkösunds Bryggförening).

Föreningen är öppen för organisationer i Ornö socken som vill verka för en fiberutbyggnad.

Ornö Bygdegårdsförening hade anmält intresse och de antogs som medlem på mötet.

Första årsmöte är planerat till augusti. Tills vidare agerar bildarna interimsstyrelse.

Föreningen gav Per Sundin uppdrag att färdigställa ansökan till Länstyrelsen om bredbandsstöd till nätet från Bygdegården till Lättinge och vidare in i området Torsnäs Udde, Björkö och Segelholmen (se tidigare inlägg).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar