torsdag 16 mars 2017

Glada miner i Nyhem igår kväll

http://nyhem.eu
Efter flera års förberedelser beslutade igår kväll årsmötet i Nyhems fiberförening att sätta igång bygget av fibernätet. Om allt går som planerat är det klart i höst någon gång.

Personligen ser jag detta som en milstolpe för nu kommer alla föreningar (med 100% yttäckning i Bräcke kommun plus lite till) med största sannolikhet vara klara innan årsskiftet.

Lite historia:

Arbetet med att fibrera kommunen kom igång på allvar sommaren 2011 med att Birger Mangs startade förstudien "Bredband i glesbygd".  Det blev mycket verkstad för 169 500 SEK i stöd från från Tillväxtverket.

Själv blev jag inblandad sent 2011 genom Leader Mittland för att stödja föreningarna ( http://fiberopticislands.blogspot.se/2011/12/uppstartsmote-i-revsundsbygden-bracke.html )

I augusti 2012 fastställde kommunstyrelsen IT infrastukturprogrammet 2012-2015.

2018-01-01 kan all gammal teknik i telestationerna släckas och kopparnätet tas bort om Telia vill. Då skulle Bräcke bli "Sveriges första kopparfria kommun".

6,5 år från 0.03% - 93% fibrerade fastboende hushåll i Bräcke kommun.

Idag är det 2017. Så det är mycket rimligt att tro att vi i Sverige skall klara av målen för 2025 i den nya bredbandsstrategin. Se: http://fiberopticislands.blogspot.se/2016/12/uppdaterad-bredbandsstrategi-for-sverige.html

Kanske målen till och med kan uppnås i varje distrikt i Sverige. Se: http://fiberopticislands.blogspot.se/2017/01/sveriges-2523-distrikt.html


För mer information (rapporter, länkar mm) se:
http://www.bracke.se/medborgare/byggaboochmiljo/bredbandochfiber.106.a42722f156a11d234d897bb.html


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar