onsdag 13 augusti 2014

Hur skall vi försörja folk i städerna? (nu och i framtiden)
Nu i valtider kanske de politiska partierna kan svara på denna fråga.

Problemet i Sverige är inte gles- och landsbygd utan tätorter och städer. Sverige har inte längre råd att satsa så mycket resurser på en enda större by (Stockholm).

Är det något politiskt parti som driver resursfördelningsfrågan?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar