torsdag 27 september 2012

Byanäts gruppens första träff

Igår träffades Byanäts gruppen inom Bredbandsforum för första gången.

Det skall bli spännande och se vad gruppen åstakommer som underlättar för byalagen och fiberföreningarna runt om i Sverige. Med ett gott utfall så kommer det att bli lättare för de lokala grupperingarna och vi kommer att få ett mer heltäckande fibernät snabbare på landsbygden i Hela Sverige.

Åsa Odell (ordförande i gruppen) var extra glad då vi höll tiden redan första gången. Är detta ett tecken månde?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar