tisdag 28 augusti 2012

Kraftsamling i Krångede

Var och lyssnade på representanter från byarna kring Krångede (Boberg, Selet, Överammer, Marsand, Krångede & Döviken) som är lite förtvivlade hur de skall få ihop det med de nya telekablarna.

Stefan Nilsson (ordförande i Krångede-Döviken byutveckling) hade lyckats få Per Åsling (riksdagsman från Jämtland) och  Inez Abrahamzon (ordförande i Hela Sverige skall leva) att komma till mötet för att dryfta sina problem.

Åhörarna börjar samlas
Malin från Länstidningen fotar och lyssnar
Inez lyssnar på Stefan

Stefan beskriver problematiken


Inez berättade lite vad Hela Sverige skall leva anser
Per skapade devisen "Hela Sverige skall växa"
Jag tror folk gick lite klokare därifrån (eller "Still confused but at a higher level") och några förslag till hur utbyggnaden skall underlättas togs upp.

Uppföljningsmöte kommer att ske 4/10 på samma plats 18.30 (se http://www.krangede.nu/fiber.html). Hoppas att kommunen, länstyrelsen & regionförbundet också kommer då så kanske man kan skapa en samsyn på hur alla kan hjälpa till så kanske utbyggnaden blir av i någon närtid (inom 2 år?).
Vy på vägen till Östersund

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar