söndag 28 augusti 2011

Öar i Stockholms skärgård


Havsöar - år 2000

SCB har tagit fram statistik för öar baserat på Lantmäteriets digitala gränser från skala 1:10 000. De har sedan beräknat folkmängd och areal, och kontrollerat om ön har fast landförbindelse.

Öar utan fast landförbindelse:
- Rött: mer än 10 invånare.
- Grönt: få invånare och stor yta
"Robinson-öar"

- Gulbrun: ö med fast landförbindelse, > 10 inv.
- Ljusgul: övriga öar (ej granskade).
- Röd strandlinje, troligen fast bebodda (ej granskade)

Jag har tagit ut kartan på Stockholms skärgård. Titta på den här . Detaljer kring Ornö finns här . Frågan är om inte Björkö borde vara röd idag samt Segelholmen, Fiversättraön och Fåglarö gröna.

Den stora frågan är om man med riktigt bra telekommunikation (läs fiber) kan öka andelen fastboende och antalet arbetstillfällen på de röda och gröna öarna. Om så är fallet har vi kanske hittat något som hjälper till att vända urbaniseringen i Sverige.  Det känns ju lite konstigt att man måste flytta till stan för att få bra telekommunikation när det är i glesbygden man behöver det mest.

Idag bor 85% av Sveriges befolkning på 1.3% av Sveriges yta. Läs SCB's senaste rapport här

Ni kan själva labba med SCB's GIS-data på www.gis.scb.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar